Информационен канал

Флюс за запояване на проводници

Вторник, 22 Декември 2015
Предлагам флюс /химически агент/ предназначен за директно калайдисване /запояване/ на тънки емайлирани бобинажни проводници без необходимост от предваително почистване /отстраняване/ на емайллаковата им изолация
Телефон за връзка 0897234372