Новини

Област Ловеч пилотна по проект на Министерство на образованието и науката

Събота, 10 Март 2018

Пилотният проект за проследяване и упражняване правото на образование на деца и обмен на информация за деца в риск от отпадане ще бъде стартиран в област Ловеч. Това съобщи министърът на образованието и науката Красимир Вълчев преди дни. Информация за това областният управител Георги Терзийски получи и по време на работна среща на областните управители в Търговище в края на февруари. По време на тази среща бе презентиран и проектът на МОН.

Вицепремиерът Томислав Дончев на заседание на Координационното звено в МОН също обяви, че работата на екипите по задържане в образователната система на деца и ученици ще продължи и занапред, като предстои публикуването за обществено обсъждане на проект на Постановление на Министерския съвет, с което дейността на екипите ще стане постоянна и ще се регламентират ангажиментите на всички институции.

Изготвен е и проект на Национална програма „Заедно за всяко дете“ за съвместната работа по обхват и задържане в образователната система. Тя е на стойност 450 000 лв. и ще съдържа два модула, посочи министър Вълчев. Бенефициенти могат да са детските градини и училищата чрез регионалните управления на образованието.

През юли миналата година бяха идентифицирани 206 387 деца и ученици на възраст от 5 до 18 години, които са отпаднали от образователната система или никога не са били записвани в нея. Към днешна дата сформираните в страната 1134 екипа са посетили 189 000 деца на общо 207 000 адреса. Върнатите обратно в клас са 21 915, от които повторно са отпаднали 1221. След първия срок на настоящата учебна година новоотпаднали са и 4556 деца и ученици, с които не е работено по механизма. Екипите от учители, социални работници и полицаи установиха 477 деца в риск, от които 116 са насочени към социални услуги. Министър Красимир Вълчев отчете, че 50% от повторно и новоотпадналите са концентрирани в областите Пловдив, Стара Загора, Бургас, София и Сливен.

 „Увеличават се процесите както на вътрешна мобилност, така и на миграция извън страната. Заедно с Агенцията за социално подпомагане (АСП), Министерството на вътрешните работи (МВР) и общините ще обменяме информация за децата чрез информационната система, която подпомага дейността на екипите“, подчерта министър Красимир Вълчев и уточни, че в момента в платформата са включени почти 200 общини, предстои подписване на споразумение с АСП. По думите му с МВР е създадена съвместна работна група, която да изготви параметрите на междуинституционално споразумение, а пилотният проект за проследяване и упражняване правото на образование на деца и обмен на информация за деца в риск от отпадане ще бъде стартиран в област Ловеч. Там по данни на Регионалното управление на образованието в началото на учебната година сформираните 22 екипа са обходили около 3450 деца, а след първия срок отпадналите за областта са 24, като основната причина е напускане на страната. Съвместните дейности между институциите в областта продължават ежедневно чрез обхождане на новопоявили се адреси на деца, невключени в образователната система.

 „Информационната система е важна, защото тя дава възможност да се обменя информация между институциите в реално време. Обсъдихме възможността да разширим обхвата на данните, които се въвеждат в системата, например статистически данни“, каза Дончев и допълни, че ще се проведат разговори за регламентиране на наказателна отговорност на родителите, чиито деца сключват ранни бракове и раждат преди да са станали пълнолетни.