Новини

ГРИПНА ЕПИДЕМИЯ

Петък, 06 Март 2020

Със Заповед №РД-01-114/05.03.2020 на Министъра на здравеопазването се обявява грипна епидемия на територията на Република България, считано от 06.03.2020 г. до 11.03.2020 г. включително, като се въвеждат следните противоепидемични мерки:

  1. Да бъдат преустановени учебните занятия в училищата;

  2. Да бъдат преустановени учебните занятия в университетите;

  3. Препоръчва се детските градини да останат отворени, при задължително изискване за медицински преглед на входа, както и при засилени мерки за почистване и дезинфекция в помещенията. По преценка на родителите и семействата, децата може да не посещават детска градина в определения превантивен ограничителен период до 11 март.

  4. Да бъдат преустановени детските и женски консултации, профилактичните прегледи, профилактичните имунизации, приема и провеждането на планова оперативна дейност и свижданията във всички лечебни заведения;

  5. Да бъдат преустановени масови мероприятия, включително спортни и културни.