Новини

Иво Чехларов продължава в конкурса за избор на управител на „Национално изложение на художествените занаяти и изкуствата - Орешак“

Сряда, 06 Януари 2021

Комисията, назначена със заповед №6 / 04.01.2021 г. на Кмета на Община Троян реши:

1. Допуска до участие в конкурса следните кандидати:

  • Иво Чехларов.

2. Не допуска до участие в конкурса следните кандидати:

  • Иван Хаджийски;
  • Христо Калистерски.

Място, дата и час на провеждане на събеседване с допуснатия кандидат:

7.01.2021 г. от 9:00 часа в салона на Община Троян