Новини

Новини

Това решиха общинските съветници на провелото се в четвъртък (27 ноември) редовно заседание на Общинския съвет. Проблемът бе подробно разискан в две точките от дневния ред, и двете касаещи продажба на общински имоти за изграждане на голям магазин. Единият имот - до блок „Капинчо”, с площ от 1820 кв.м, а другият - в ж.к. „Лъгът”, с площ - 3500 кв. м.Напомняме ви, че евентуална сделка за терена до блок “Капинчо“ беше разглеждана и отхвърлена от Общинския съвет и през месец юли. Повторното й внасяне бе мотивирано с представително социологическо проучване сред 700 жители на града, според което за гражданите на Троян построяването на „голям магазин хипермаркет” е най-важният проект. Според внесеното предложение, основните конкурсни условия за продажба на терена до блок „Капинчо”, включват: начална цена 81 740 лв. (без ДДС); задължение на купувача да реализира предвиденото строителство (за обществено ползване), за което да представи идеен проект; срок на изграждане на обекта и въвеждането му в експлоатация – 18 месеца. Условията по продажбата на втория имот бяха с тази разлика, че теренът в ж.к. „Лъгът” е с по-голяма а предложената първоначална конкурсна цена е 106 390 лв. (без ДДС). Съпоставена с цената на първия, тя е значително по-ниска (съотношението им е…
Страница 102 от 102