Новини

Новини

Областният управител Ваня Събчева покани медии и граждани на брифинг, на който представи работата на администрацията си през 2019 година. В него освен зам.-областните управители Илиян Тодоров и Бойко Пъдарски на разположение да отговарят на въпроси бяха и директорите на дирекции Ваня Иванова и Нели Митева. Две са темите, които предизвикаха голям обществен интерес към работата на институцията Областен управител – почистването на р. Вик, възложено от нас и спечеленото дело в Административен съд срещу решение на Общински съвет Ловеч за провеждане на местен референдум, подчерта Събчева и поясни, че по първата се поднесе от някои медии некоректна информация. Тя се спря подробно на мотивите си и законовите възможности пред Областен управител за възлагане на договор с предмет на дейност „Почистване речното корито на река Вит, в района на АМ „Хемус“ в участъците от км 87+800 до км 103+150, включително пътен възел Боаза и пътен възел Дерманци, съгласно утвърдена програма за планово почистване на речните участъци в извън урбанизираните територии на област Ловеч за 2019 г.“, като повтори вече изразената си позиция - на първо място компрометираните участъци, констатирани при многобройни проверки на Междуведомствена комисия, второ - предприемане на реални мерки за защита от наводнения и не на последно място…
Област Ловеч е единствената област в Северна България, в която не са открити огнища на АЧС при домашни прасета. Това стана ясно на проведеното поредно заседание на Областната епизоотична комисия, водено от нейния председател зам.-областният управител Илиян Тодоров. Нови 7 случая на констатиран положителен резултат за болестта има за последния един месец в област Ловеч. Те са включени в една заповед на изпълнителния директор на БАБХ проф. Паскал Желязков и са само за диви свине. Огнищата са в землищата на селата Острец, Рибарица, Българене, Чифлик, Борима и в землищата на Априлци и Тетевен. На срещата директорът на ОДБХ д-р Росен Федерчев представи заповед на министър Десислава Танева, с която се отменят определените А, Б и В зони за сигурност при констатиране на заболяването и се дават ясни указания с допълнителни мерки за биосигурност. Удължен до 31 януари 2020 г. е срокът за групово ловуване на дива свиня в цялата страна. Целта е максимално редуциране на популацията на дива свиня във всички ловностопански райони на страната, като мярка за ограничаване разпространението на заболяването Африканска чума по свинете (АЧС). Отпада забраната за лов в територии, в които е установена дива свиня с наличие на вируса. Ловните дружинки следва да спазват стриктно мерките…
È ДАТА НАЧАЛО СЪБИТИЕ МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ МЕСЕЦ ЯНУАРИ 2020 ГОДИНА 6 януари 11.00 часа Богоявление - Йордановден пл. „Възраждане“ Пешеходен мост 7 януари 12.00 часа 142 години от битката за Троянския проход Паметника на ген. Карцов, пл. „Възраждане”; с. Балканец; Карцов бук – Беклемето 16 януари 17.30 часа „Je suis – житейски скулптурни истории“ на Александър Пройнов – Апер Галерия „Серякова къща“ 21 януари Ден на родилната помощ
На 6 януари, Богоявление (Йордановден), след служба в троянската църква „Св. Петка Параскева”, литийно шествие тръгна към реката в централната част на града, за да бъде спазен един обичан български обичай. Общо 14 мъже скочиха за кръста в реката. Най-бърз се оказа 30-годишният Теодор Божинов, който извади кръста от ледените води на реката в Троян. Теодор не скача за кръста за първи път. През 2014 г. отново той стига пръв до кръста. След ритуала, кметът Михайлова покани участниците в кабинета си на чаша греяна ракия и там връчи и традиционната парична награда на Теодор Божинов.

„Подари на непознат“

Сряда, 15 Януари 2020
През 2019 г. Община Троян проведе за четвърта поредна година коледната инициатива „Подари на непознат“. По време на кампанията администрацията включи 46 жители на общината, за които хората можеха да подготвят празнична изненада. В края на годината бяха подарени подаръци на всички 46 души, както и на трима наши съграждани, за които възникна необходимост след обявяване на кампанията. Много хора откликнаха на инициативата веднага след обявяването ѝ при запалването на Коледните светлини в града. Към 31 декември в общинската администрация се получиха подаръци за наши съграждани на стойност 9899.10 лв. Всички подаръци бяха поднесени на хората от списъка в празничните дни до Нова година. Над 100 човека, сред които представители на троянски училища, троянски предприемачи, журналисти, служители в общинска администрация, хотелиери, наши съграждани, които живеят в чужбина, много троянци и хора, свързани с града, откликнаха на инициативата. Много хора оставиха в Общината своите подаръци анонимно, други сами подариха изненадите си за Коледа. В посочената по-горе сума влизат дарения на фирма от гр. София, свързала се с администрацията с желание да направи дарение за Дневния център за лица с увреждания. Благодарение на дарението е закупена интерактивна дъска. СУ „Св. Климент Охридски“ пък дари 1333 лв., събрани от коледен базар, в който…
В Община Троян се обявява прием на документи на кандидат за професионален приемен родител/ семейство по Проект "Приеми ме 2015" за едно дете с увреждане, на възраст от 2 до 10 години, без значение на пол и етнически произход. Професионалният родител/семейство трябва да притежава следните качества: Да има достатъчно пространство в дома си и време да общува с настаненото дете; Да е клинично здрав; Да не е осъждан; Да не е лишаван от родителски права; Да няма проблем с алкохол и наркотици; Да е отговорен; Кандидатите за професионален приемен родител/ семейство сключват Договор за предоставяне на обучение и провеждане на оценка, като преминават базово обучение и допълнителна квалификация за професионална приемна грижа. Професионалните приемни родители, след настаняване на дете получават финансово възнаграждение: за отглеждане на едно дете – 150 % от минималната работна заплата ; за отглеждане на две деца - 160 % от минималната работна заплата ; за отглеждане на повече деца – 170 % от минималната работна заплата. Осигурява се и месечен бюджет за издръжка на децата, настанени в приемни семейства, въз основа на договора за настаняване и в съответствие с възрастта, се определят спрямо гарантирания минимален доход (ГМД): за дете от 0 до 3 г. – 4…
Правителството одобри отпускането на 2 429 511 лева за физическо възпитание и спорт за общинските детски градини и училища и за държавните училища, финансирани от Министерството на образованието и науката. Средствата се осигуряват за подпомагане на дейностите, свързани с подготовката и участието в учебната и спортносъстезателната дейност, и се определят за бюджетна година на базата на разработени от общинските и държавните детските градини и училища проекти за подпомагане физическото възпитание и спорта на децата и учениците. Целта на проектите е укрепване на нагласите и създаване на мотивация сред децата и учениците за системни занимания с физически упражнения и спорт. С предоставянето на средствата се осигурява финансовият ресурс за изплащане на сумите по одобрените проекти за физическо възпитание и спорт за 2019 година. От тези средства 41 783 лв влизат в област Ловеч. Община Ловеч ще получи най-голямата сума – 13 575 лв, 8002 лв отиват за Троян, 7207 отиват в община Луковит, 6121 лв за Тетевен. Общините Ябланица и Угърчин ще получат съответно по 3058 лв и 1939 лв, а Априлци и Летница съответно по 659 лв и 1222 лв.

Патронажна грижа

Сряда, 16 Октомври 2019
Община Троян обявява процедура за прием на заявления от кандидат-потребители на интегрирани почасови здравно социални услуги по Проект „Патронажна грижа в Община Троян“. Патронажната грижа е индивидуализирана подкрепа за хора с увреждания и възрастни хора, чрез предоставяне на интегрирани здравно-социални услуги в домашна среда от специализиран екип от здравни специалисти и специалисти по социални дейности. Целта на услугата е подобряване качеството на живот и възможностите за социално включване на хората с увреждания и възрастните хора. Проект „Патронажна грижа в Община Троян“ предвижда предоставяне на услуги по домовете на 104 лица с увреждания и възрастни над 65 г. в невъзможност за самообслужване. На всички заявили участие в проекта кандидати ще се извърши индивидуална оценка на потребностите, подбор и включване в услуги до 2 часа на ден. Териториалният обхват на проекта включва всички населени места в Община Троян. Продължителността на услугите е до 12 месеца, считано от 01.12.2019 г. Допустимо е ползване на краткосрочни здравни и социални услуги за лица след болнично лечение, нуждаещи се от медицинско наблюдение, здравни грижи и битово обслужване. Съгласно т. 3 от решение № 1028/26.09.2019 г. на Общински съвет Троян, ползвателите на услуги по Проект „Патронажна грижа в Община Троян“, договор за БФП BG05M9OP001-2.040-0038-С02, няма да заплащат…
Уважаеми клиенти, ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, подмяна на електромери, ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение, присъединяване на клиенти, кастрене, профилактика на трафопостове и други. Успешната реализация на тези мерки налага кратковременни прекъсвания на електрозахранването. Във връзка с осъществяване на посочените по-долу планирани прекъсвания на електрозахранването на територията, обслужвана от ЧЕЗ, за периода 14.10 – 18.10.2019 г. включително, се налагат кратковременни оперативни превключвания с цел обезопасяване на съоръженията за работа, осигуряване на алтернативно захранване за част или всички засегнати клиенти и последващо включване на съоръженията, върxу които са извършвани планирани дейности. В този текст са посочени датата, периода, времетраенето, населеното място и засегнатия район – улици, квартал, УПИ, ПИ. Подробна информация за засегнатите райони, включително адресен номер, вход или друго уточнение, както и причините за прекъсването можете да намерите на сайта на ЧЕЗ Разпределение в секция „Графици“, „График на планирани ремонти“ на адрес http://www. cez-rp. bg/bg/grafIcI/grafIk-na-planIranI-remontI/. Област Ловеч Община Троян Дата/период Времетраене Засегнат район /улици, квартал, УПИ, ПИ/ На 14.10.2019 Г. /09:00 - 16:00 Ч./ На 15.10.2019 Г. /09:00 - 16:00 Ч./ На 16.10.2019 Г. /09:00…
Във връзка с произвеждане на избори за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г., Ви уведомяваме, че на територията на Община Троян е създадена организация за придвижване и гласуване на избиратели с увреждане на опорно – двигателния апарат или на зрението. На разположение на гражданите, които желаят да упражнят своя глас е осигурен специализиран автомобил за транспортиране от дома им до изборната секция от 07,00 до 20,00 ч. в деня на произвеждане на изборите. Заявки за извозване на гласоподаватели с увреждане на опорно – двигателния апарат или на зрението могат да бъдат подавани в „Център за административно обслужване“ в сградата на Община Троян, пл. „Възраждане“ № 1, както и на телефон 0670 6 80 41 и 0670 6 80 42 от 08,00 ч. до 17,00 ч. всеки работен ден. В изборния ден от 07,00 ч. до 19,30 ч.